ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános feltételek

A szerződő fél a LEI Register vállalatcsoport ügyfél lakóhelye szerinti országban működő vállalata. Ha az ügyfél lakóhelye szerinti országban a LEI Register csoportnak nem működik vállalata, akkor a szerződő fél a LEI Register OU lesz (LEI-szám 894500SMOMUFH0UZXT46). A LEI Register csoport Magyarországon a LEI Regiszter védjegy alatt működik. A LEI Register egy LEI Regisztrációs Ügynök. Partnerünk a LOU Ubisecure Oy-vel (RapidLEI) (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

LEI Register vállalatcsoport:

LEI Register OU
Cím: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Észtország
E-mail: [email protected]

LEI Kode ApS
Cím: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Dánia
E-mail: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Cím: 15a, 4th Floor, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
E-mail: [email protected]

1. Új LEI, LEI-megújítás és LEI-kód-transzfer folyamat

1.1. Új LEI-kód igényléséhez, meglévő LEI-kód megújításához vagy a LEI Regiszter kezelésében lévő LEI-kód transzferhez a kérelmezőnek ki kell töltenie a megfelelő kérelmet, el kell küldenie adatait, és ki kell fizetnie a szolgáltatás díját bankkártyával, PayPal-lal vagy banki átutalással.

1.2. A kérelmező az űrlap elküldésével elfogadja a LEI Regiszter felhasználási feltételeit. A kérelmező megerősíti, hogy a megadott adatok helyesek, és hogy teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jogi személy (ügyfél) nevében LEI-számot igényeljen. A kérelmező tisztában van azzal, hogy elérhetőségeit megoszthatják a Helyi Üzemeltetési Egységgel (Local Operating Unit - LOU).

1.3. A kérelmező tisztában van azzal, és beleegyezik abba, hogy minden jogot megad LEI Regiszter számára, hogy nevében aláírja a kiválasztott LOU felhasználási feltételeit. Például a RapidLEI általános szerződési feltételei itt találhatók. A LOU-k általános szerződési feltételei egymáshoz nagyon hasonlók, mivel mindegyik a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) irányelveit követi.

1.4. A kérelmező minden jogot megad a LEI Regiszter számára, hogy a jogi személy LEI-jét a nevében kezelje. Például egy új LEI kérelmező minden jogot megad a LEI Regiszter számára ahhoz, hogy LEI-kódot igényeljen a jogi személy nevében. A LEI-megújítást kérelmező minden jogot megad a LEI Regiszter számára, hogy a jogi személy nevében megújítsa a LEI-t. A LEI-kód-transzfert kérelmező minden jogot megad a LEI Regiszter számára, hogy LEI-kódja a LEI Regiszter irányítása alatt átruházásra kerüljön.

1.5. A LEI-kód-transzfert kérelmező tisztában van azzal, hogy a LEI-kód-transzfer a LOU megváltozásával jár/járhat. Ha egy LEI-megújítását kérelmező olyan LEI-kód megújítását kéri a LEI Regiszter-tól, amely nem az ő irányítása alatt áll, a LEI-t a LEI Regiszter irányítása alá kell helyezni. A LEI átruházható a LEI-megújítás előtt vagy a LEI-megújítási folyamat során. LEI Regiszter nem újíthat meg olyan LEI-kódot, amely nem az ő felügyelete alatt áll.

1.6. A LEI Regiszter által kezelt LEI-t legfeljebb 60 nappal a lejárat előtt lehet megújítani. Ha azonban az ügyfél olyan LEI-t ad át és újít meg, amelyet a LEI Regiszter-tól eltérő szolgáltató kezel, és a LEI „következő megújítási dátuma” (next renewal date) több, mint 60 nap múlva esedékes, a LEI megújítási időszakából napok veszhetnek el.

1.7. A LEI Regiszter a kérelem és a fizetési visszaigazolás beérkezése után röviddel megkezdi a LEI regisztrációs, megújítási és/vagy átruházási folyamatát.

1.8. A kérelmező tisztában van azzal, hogy felkereshetik Felhatalmazó levél (ügyvédi meghatalmazás) vagy bármilyen más igazolás benyújtása érdekében, amely igazolja, hogy jogosult a jogi személy nevében LEI-t igényelni.

1.8.1. Csak a kijelölt aláírók írhatják alá a levelet vagy a meghatalmazást saját nevükben. A kérelmező tisztában van azzal, hogy tilos kiadnia magát a meghatalmazott aláírónak, és személyazonossággal való visszaélésnek minősül.

1.9. A kérelmező tisztában van azzal, hogy további dokumentumok benyújtása érdekében felkereshetik. Például a LEI Regiszter kérheti a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentumokat, a jogi személy meghatalmazott képviselőit igazoló dokumentumokat, a jogi személy létrehozásának időpontját igazoló dokumentumokat vagy a jogi személy adatainak módosítását igazoló dokumentumokat.

1.10. A kérelmező tisztában van azzal, hogy ha a jogi személynek van olyan közvetlen és/vagy legfőbb anyavállalata, amely irányítási jogokat biztosító részesedéssel rendelkezik (jellemzően >50%) és konszolidálja a leányvállalat beszámolóját, akkor szolgáltatnia kell az anyavállalati (2. szintű) adatokat. Ha a jogi személynek nincs anyavállalata, vagy nem tudja jelenteni azokat, akkor a jelentési kivétel kiválasztásával meg kell jelölni az okot, hogy miért nem szolgáltat anyavállalati (2. szintű) adatokat.

1.10.1. A LEI Regiszter kapcsolatba léphet a kérelmezővel, hogy további dokumentumokat nyújtson be a konszolidáció ellenőrzésére.

1.11. A kérelmező tisztában van azzal, hogy ha a jogi személy nemzetközi fióktelep, akkor a székhely LEI-kódját meg kell adnia. Ha nem adja meg a székhely LEI-kódját, a LEI Regiszter nem tudja folytatni a LEI-kérelmet. A központi iroda LEI-kódjának ISSUED (KIADVA) státuszúnak kell lennie.

1.12. A kérelmező tisztában van azzal, hogy amennyiben a jogi személy egy alap, a LEI Regiszter információt kérhet az alapkapcsolatokról (alapkezelő szervezet, részalap esernyőalapja és/vagy feederalapok masteralapja).

1.12.1. A LEI Regiszter kapcsolatba léphet a kérelmezővel, hogy további dokumentumokat nyújtson be az alapkapcsolat(ok) igazolására.

1.12.2. A kapcsolat bejelentéséhez az alapkezelő szervezet, az ernyőalap és a gyűjtőalap LEI-je szükséges.

1.13. A LEI-kódot a lehető leghamarabb kiállítjuk. Az esetek 90%-ában az új LEI-kódok kiadása 1-6 órán belül megtörténik. Az anyavállalati és alapkapcsolati adatok hitelesítése akár 48 órát is igénybe vehet. A LEI-megújítás és az átutalások akár 7 napot is igénybe vehetnek. Ha az adatok érvényesítésével kapcsolatban problémák merülnek fel, vagy egyéb ritka esetekben a feldolgozási idő a szokásosnál hosszabb lehet.

1.14. A folyamat befejezését követően a kérelmező egy visszaigazoló e-mailt kap a számlával együtt a LEI-kérelemben megadott kapcsolattartási e-mail címére.

1.15. A kérelmező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kérelem benyújtását és a feltételek elfogadását követően a kérelem véglegesnek minősül. Miután LEI Regiszter megkapta a transzfer kérelmet, az nem vonható vissza. Amint LEI Regiszter megkapta az új LEI, LEI-megújítás vagy megújítás és transzfer iránti kérelemre vonatkozó fizetési visszaigazolást, a kérelem nem vonható vissza. Ha a kérelmező elegendő információt adott meg a LEI-kérelem feldolgozásához, a folyamat nem állítható le, és a LEI-t kiállítják.

1.16. A kérelmező tisztában van azzal, hogy amennyiben nem nyújtja be a kért információkat, beleértve a fent említett összes kért adatot, a LEI Regiszter és az illetékes LOU észszerű erőfeszítéseket tesz a LEI-kérelem lezárása érdekében. Ez azt eredményezheti, hogy az anyavállalati (2. szintű) adatokat nem nyilvánosként állítják be, vagy nem teszik közzé az alapkapcsolati adatokat. Ha azonban a LEI-t nem lehet kiadni, megújítani és/vagy átruházni, mert a kérelmező nem adja meg a kért információkat, LEI Regiszter és az illetékes LOU nem vállal felelősséget a LEI-vel kapcsolatos károkért.

1.17. A kérelmező tudomásul veszi, hogy a LEI-kód kiadását követően a LEI-t és a jogi személy LEI-vel kapcsolatos referenciaadatait a GLEIF és a LEI Regiszter honlapján közzéteszik. A LEI-kód kiadását követően az nem törölhető, illetve nem ruházható át más jogi személynek.

1.18 LEI Regiszter 60 nappal a LEI megújításának esedékessége előtt (azaz 60 nappal a fizetett időszak lejárati dátuma előtt) e-mailt küld a megadott kapcsolattartói e-mail-címre.

2. Többéves szerződések és automatikus megújítások

2.1. Az ügyfelek kényelme érdekében a LEI Regiszter lehetőséget kínál a megújítási díj előre történő befizetésére akár 5 évre.

2.1.2. Ha az ügyfél több évre vásárolta meg a LEI-megújítási szolgáltatást, akkor a LEI Regiszter fedezi a megújítási költséget a vásárolt időszakra vonatkozóan.

2.1.3. Ha az ügyfél a LEI többéves megújítását (pl. 5 éves LEI) rendelt meg a LEI Regiszter-tól, és az előre fizetett időszak alatt átadja a LEI-t egy másik szolgáltatónak, a többéves szerződés automatikusan megszűnik.

2.2 Függetlenül attól, hogy az ügyfél több évre (2-5 év) vásárolta meg a megújítási szolgáltatást, a LEI adatok évente frissülnek. Ezért a GLEIF adatbázisban a „következő megújítási dátum” általában a LEI kiállításának/utolsó megújításának időpontja + 365 nap, de soha nem több, mint 425 nap.

2.3. Az ügyfél dönthet úgy, hogy LEI-kódját automatikusan megújítja.

2.3.1. Ha az ügyfél a LEI-kód automatikus éves megújítását választotta, akkor a szerződés lejárta előtt 60 nappal kell fizetnie. A fizetés összege ugyanarról a számláról kerül levonásra, amelyről az első fizetést is kezdeményezték.

2.3.2 Az ügyfelek e-mailben értesülnek a közelgő automatikus megújításról. 5 nap áll rendelkezésükre, hogy beküldjék a LEI-adatok módosításait abban az esetben, ha bármit frissíteni kell vagy ha le szeretnék mondani a LEI automatikus megújítását. Az 5 nap letelte után a LEI Regiszter megkezdi a megújítási folyamatot. Miután a megújítási folyamat befejeződött, az ügyfelek egy visszaigazoló e-mailt kapnak, benne a megújítási szolgáltatás számlájával. A LEI megújítása után a megújítás nem vonható vissza.

2.4. LEI Regiszter jogosult a jogi személy LEI-kódjának megújítására és a GLEIF-adatbázisban szereplő referenciaadatok frissítésére a megfelelő LOU-n keresztül.

2.4.1. Ha a jogi személy be van jegyezve, a LEI Regiszter és az illetékes LOU jogosult a jogi személy referenciaadatait a vonatkozó nyilvántartás alapján frissíteni.

2.4.2. Ha a jogi személy adatai nem ellenőrizhetők egy nyilvántartásban sem, a LEI Regiszter és az illetékes LOU észszerű erőfeszítéseket tesz a LEI megújítására a meglévő adatok felhasználásával. Ez magában foglalhatja az anyavállalati (2. szintű) adatok nem nyilvánosra állítását vagy az alapkapcsolati adatok bejelentésének mellőzését.

2.4.3. Az ügyfél vállalja, hogy értesíti a LEI Regiszter-t, ha olyan változás történik az adatokban, amely nem ellenőrizhető a nyilvános nyilvántartásokban, és megadja a vonatkozó frissített adatokat.

2.4.4. A LEI Regiszter felveheti a kapcsolatot az ügyféllel, hogy frissített információkat és/vagy dokumentumokat (pl. frissített konszolidált beszámolót, jelentéstételi kivételt, felhatalmazó levelet, felhatalmazási igazolást vagy bármilyen egyéb adatot) nyújtson be.

2.4.5. Ha az ügyfél nem nyújtja be a kért információkat és/vagy dokumentumokat, a LEI nem újítható meg. Ha a kért információk megadásának elmulasztása miatt a LEI-t nem újítják meg, a LEI Regiszter és az illetékes LOU nem vállal felelősséget a LEI-vel kapcsolatos károkért. Ha az ügyfél 60 napon belül nem adja meg a kért információkat, a LEI Regiszter jogosult felmondani a szerződést.

3. Fast-track (gyorsított) szolgáltatás

3.1. A Fast-track szolgáltatás csak új LEI-ügyfeleknek nyújtható. A Fast-track olyan, az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben bejegyzett jogi személyeket támogat, amelyek nem rendelkeznek anyavállalati (2. szintű) adatokkal vagy alapkapcsolati adatokkal, illetve nem szolgáltatnak ilyeneket. Ha az ügyfél jogosult a Fast-track szolgáltatásra, a Fast-track jelölőnégyzet megjelenik a fizetési oldalon.

3.2. Ha a Fast-track jelölőnégyzet nem jelenik meg a fizetési oldalon, akkor nem találtunk egyezést a jogi személy nyilvántartási száma és az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer adatbázisa között, vagy a kérelemben nem jelentettek kapcsolati adatokat. Ebben az esetben a LEI-kérelmet normál kérelemként kezeljük.

3.3. A LEI Regiszter garantálja, hogy a Fast-track ügyfelek számára 3 órán belül új LEI-t biztosít.

3.4. A LEI Regiszter észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a LEI-t az ígért időkereten belül rendelkezésre bocsássa.

4. LEI-tanúsítvány/címke

4.1. A LEI-tanúsítvány + címke és a tanúsítvány nyomtatott példánya hozzáadható a megrendeléshez a fizetési oldalon, vagy külön megvásárolható, miután a LEI-adatokat közzétették ezen a weboldalon. A LEI-tanúsítvány + címke és a tanúsítvány nyomtatott példánya külön-külön is megvásárolható, ha a weboldal „A LEI-tanúsítvány + címke” dszakaszában beírja a keresőbe a LEI-kódját.

4.2. A LEI Regiszter 7 munkanapon belül elküldi a Tanúsítvány nyomtatott példányát. A nyomtatott példányt a jogi személy hivatalos címére küldjük meg.

4.3. A LEI Regiszter fenntartja a jogot, hogy ne küldjön új nyomtatott példányt, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, vagy ha az ügyfél nem fogadja el a kézbesítést.

5. Díjak

5.1. Az új LEI megrendelésének, a LEI átruházásának vagy a LEI megújításának díjai a weboldal „LEI-kód ára“ részében találhatók. Az új LEI kód költsége magában foglalja a LEI kezdeti regisztrációját és a LEI éves megújítását a választott időszakra. A meglévő LEI kód megújítási költsége magában foglalja a LEI éves megújítását a választott időszakra. A LEI átruházása ingyenes, ha szükséges. A feltüntetett költségek tartalmazzák a GLEIF díjat. Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Érvényes EU Közösségi adószám esetén az áfa 0%. A közösségi adószámot automatikusan ellenőrizzük a VIES adatbázisban. Érvénytelen vagy hiányzó közösségi adószám esetén az áfa 27%. Az áfa az EU OSS (Egyablakos Rendszer) szerint kerül felszámításra.

5.2. A kérelmező felár ellenében további szolgáltatásokat is választhat.

5.2.1. Az anyavállalati adatok hozzáadása anyavállalatonként 3500ft-be kerül évente.

5.2.2. Az alapadatok hitelesítése évente 3500ft-be kerül.

5.2.3. Ha a fizetési oldalon megjelenik a Fast-track opció, az többéves szerződések esetén ingyenes. Egyéves szerződések esetén a Fast-track szolgáltatásért 7000ft felárat kell fizetni.

5.2.4. A LEI-tanúsítvány + címke és a tanúsítvány nyomtatott példányának árai a honlap „A LEI-tanúsítvány + címke“ részében találhatók.

6. Pénzvisszatérítési politika

6.1 Ha visszatérítést szeretne kérni, írjon a [email protected] címre. A visszatérítési és törlési kérelmeket az alábbi címre is el lehet küldeni: Uus 21-2, 10111, Tallinn, Észtország.

6.2 A visszatérítés 7 napon belül megtörténik. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszatérítési idő bankonként eltérő. Akár 30 napig is eltarthat, amíg a visszatérítés megérkezik.

6.3. A LEI Regiszter jogosult visszatérítésenként 10500ft visszatérítési díjat felszámítani.

6.4. Az ügyfél jogosult visszatérítést kérni, ha nem felel meg a 6.5. pontban említett valamely feltételnek.

6.5. A LEI Regiszter jogosult megtagadni a visszatérítést az alábbi esetekben:

6.5.1. A kérelem véglegesnek minősül.

6.5.2. A LEI automatikus megújítása befejeződött.

6.5.3. Az ügyfél megrendelte a LEI többéves megújítását (pl. 5 éves LEI), és később kiderül, hogy már nincs szüksége aktív LEI-re.

6.5.4. Az ügyfél az előre kifizetett megújítási időszak lejárta előtt átadja a LEI-t egy másik szolgáltatónak.

6.5.5. A LEI megújítási időszakából napok veszhetnek el, mert az ügyfél olyan LEI-t ad át és újít meg, amelyet a LEI Regiszter-tól eltérő szolgáltató kezel, és a LEI „következő megújítási dátuma“ több, mint 60 nap múlva esedékes.

6.5.6. A nemzetközi fióktelep LEI-kódjának megújítási időszakából napok vesznek el, mert a központi iroda LEI-kódja LAPSED (LEJÁRT) státuszra van állítva, és ezt követően a nemzetközi fióktelep LEI-kódja LAPSED (LEJÁRT) státuszra van állítva.

6.5.7. A LEI-t nem lehet kiadni, megújítani vagy átruházni, ha az ügyfél 60 napon belül nem adja meg a szükséges információkat. A szükséges információk többek között a következők lehetnek:

  • Felhatalmazó levél
  • felhatalmazó igazolás
  • a jogi személy meghatalmazott képviselőinek személyét igazoló dokumentumok
  • regisztrációs dokumentumok
  • a jogi személy létrehozásának időpontját igazoló dokumentumok
  • olyan dokumentumok, amelyekből kiderül, hogy a jogi személy adataiban mikor történt módosítás
  • a konszolidációs vagy alapkapcsolatokat igazoló dokumentumok
  • a székhely vagy a esernyőalap LEI-je
  • a jogi személlyel kapcsolatos egyéb dokumentum/információ.

6.5.8. A megadott anyavállalati (2. szintű) adatok hitelesítését követően egyértelművé válik, hogy legalább az egyik anyavállalat nem konszolidál.

6.5.9. A LEI Regiszter nem tudja 3 órán belül kiállítani a LEI-t a többéves Fast-track ügyfelek számára, mivel a Fast-track szolgáltatás a többéves ügyfelek számára ingyenes.

6.5.10. Az ügyfél nem fogadja el a LEI-tanúsítvány nyomtatott példányának kézbesítését, vagy ha helytelen adatokat adott meg.

6.6. A GLEIF RA irányítási keretrendszerében részletezett visszatérítési időszakot pontosan be kell tartani.

7. Irányadó jog

7.1 A jelen megállapodásra, valamint az abból, annak tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) Anglia és Wales joga az irányadó, és annak megfelelően kell értelmezni.

Végső feltételek

Az ügyfél teljes mértékben felelős minden olyan LEI számmal kapcsolatos tevékenységért, amely az általa képviselt jogi személyhez kapcsolódik. A LEI Regiszter semmilyen módon nem vállal felelősséget a LEI-kkel kapcsolatos esetleges károkért.

A LEI Regiszter LEI Regisztrációs Ügynökökként működik az ügyfél nevében, és együttműködik a GLEIF által akkreditált LOU-kkal a LEI-k megrendelése, megújítása, átruházása és frissítése érdekében ügyfeleik számára.

A LEI Regiszter fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsa. Az aktuális Felhasználási Feltételeket ismertető dokumentum mindig megtalálható a LEI Regiszter weboldalán: https://www.lei-kod.hu