ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés

Ez az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban „Adatvédelmi szabályzat”) áttekintést ad arról, hogy a LEI Register vállalatcsoport (a továbbiakban „LEI Regiszter” vagy „mi”) milyen célokra, milyen jogalapokon és milyen módokon kezeli a személyes adatokat. Az Adatvédelmi szabályzat emellett részletezi, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, ismerteti az adatmegőrzés időtartamát, valamint az Ön, mint adatkezeléssel érintett fél jogait és e jogok gyakorlásának módját.

A személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása, valamint az összes szabályozási követelmény teljesítése érdekében a LEI Regiszter működése során megfelel az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Az Ön személyes adatainak kezelője a LEI Register vállalatcsoport, azaz egy olyan vállalat, amely a LEI Register csoportba tartozik. Az adatkezelésért való felelősség alapja az, hogy Ön a vállalattal szerződéses viszonyban vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatban áll, vagy Ön a vállalat egyéb szolgáltatásait használta vagy szándékozik használni. Itt található a LEI Register csoport összes vállalatának elérhetősége.

Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen: [email protected].

2. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A LEI Regiszter az Ön személyes adatait csak az Adatvédelmi szabályzat jelen fejezetében megfogalmazott célok eléréséhez szükséges minimális mértékben kezeli. A személyes adatok bármilyen fajta kezelésének konkrét és korlátozott célja, valamint jogalapja van. Ezeket az alábbiakban részletesen ismertetjük.

2.1. Szolgáltatási szerződések megkötése és teljesítése

A LEI Regiszter fő tevékenysége szerint a jogi személyek azonosítására világszerte használt LEI-kódok (Legal Entity Identifier) hivatalos regisztrációs ügynöke. Ezen műveletek közé tartoznak a jogi személyeknek nyújtott, a LEI-kód regisztrációjával, megújításával és átruházásával kapcsolatos szolgáltatások.

E szolgáltatások nyújtása érdekében a LEI Regiszter kezeli a szolgáltatásait igénybe vevő jogi személyek képviselőinek kapcsolattartási adatait (vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail-cím).

A személyes adatok ebben a szakaszban leírt kezelésének jogalapja a LEI Regiszter és az ügyfél között létrejött szerződés teljesítésének kötelezettsége vagy az adott szerződés megkötését megelőző intézkedések megtételének szükségessége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) attól függően, hogy a szolgáltatás nyújtásáról vagy annak előkészítéséről van-e szó.

2.2. Marketingtevékenységek

A LEI Regiszter és/vagy szerződés partnerei meglévő és potenciális ügyfeleiknek (akik szintén jogi személyek) hírleveleket és egyéb értesítéseket (a továbbiakban: „Hírlevelek”) küldhetnek postai úton, valamint e-mailben a nyilvános forrásokban található kapcsolattartási adatok felhasználásával. Ezen adatfeldolgozás célja a LEI Regiszter szolgáltatásainak bemutatása a potenciális ügyfelek számára, visszajelzés szerzése a szolgáltatásainkról és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint üzleti folyamataink és szolgáltatási portfóliónk javítása ezen információk alapján.

A jogi személyének küldött hírlevelekről leiratkozhat az adott hírlevél melletti „leiratkozás” gomb megnyomásával (e-mailben küldött hírlevelek esetén). A postai úton és az e-mailben küldött hírlevelekről egyaránt leiratkozhat, ha erre vonatkozó kérését elküldi nekünk az Adatvédelmi szabályzat 1. fejezetében megadott elérhetőségek valamelyikére.

A hírlevelek küldésének jogalapja az adott helyzettől függően az érintett fél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) vagy az észt elektronikus hírközlési törvény 103¹. cikk (2) és (3) bekezdése.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulás, akkor ez utóbbi visszavonása nem befolyásolja az előzetes, érvényes hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

2.3. A jogi kötelezettségek teljesítése

Bizonyos körülmények között jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kell személyes adatokat kezelnünk. Ide tartoznak például a számviteli kötelezettségek, a kormányzati hatóságok megkereséseire való válaszadás, a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényekből eredő kötelezettségek, valamint a felügyeleti hatóságok és a magánszemélyek tájékoztatása a (lehetséges) jogsértésekről.

Ilyen helyzetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a törvényi kötelezettségünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

3. Adatmegőrzés

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzat 2. fejezetében meghatározott célokhoz szükséges.

Az ügyfélszerződések megkötése és teljesítése céljából kezelt személyes adatok

Az ilyen személyes adatokat általában az adott ügyféllel való kapcsolat időtartama alatt és az esetleges jogszerű igények lejártáig tároljuk. A szerződéskötést megelőző, de szerződéskötéssel végül nem járó tárgyalások vagy konzultációk során kezelt személyes adatokat (pl. a konzultáció és az árajánlatok során kezelt adatok), az adott tárgyalások befejezésétől számított 5 évig tároljuk.

Marketingtevékenységek céljából kezelt személyes adatok

Ezen személyes adatokat az adatkezelés szükségességének végéig, de legfeljebb az ügyféllel való kapcsolat megszűnéséig vagy az adott marketingtevékenységek jogalapját képező hozzájárulás visszavonásáig tároljuk (feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt).

Jogi kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatok

A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében és egyéb különleges körülmények között a személyes adatokat a fent részletezettnél hosszabb ideig is megőrizhetjük. Ilyen kötelezettségek vagy körülmények lehetnek többek között:

(a) a LEI Regiszterre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés;
(b) számviteli okok;
(c) az esetleges jogszerű igények érvényesítése.

Például minden eredeti számviteli dokumentációt (pl. számlát) annak a pénzügyi évnek a végétől számított 7 évig őrzünk meg, amelyikben az ahhoz kapcsolódó könyvelési tétel keletkezett. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük követelések benyújtását velünk szemben, illetve kifogások benyújtását a velünk szembeni esetleges követelésekre válaszul, a követelések elévülési idejének megfelelően a személyes adatokat 5 évig, illetve (szándékos jogsértés esetén) legfeljebb 10 évig, folyamatban lévő jogviták esetén pedig azok végleges rendezéséig őrizhetjük meg.

4. Sütik

Az adatok fent ismertetett kezelésén kívül a(z) https://www.lei-kod.hu webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) sütiket használunk, amelyek célja, hogy jobb, gyorsabb és biztonságosabb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépe, okostelefonja, táblagépe vagy más olyan eszköze tárol, amellyel a Webhelyet látogatja. A sütik információt nyújtanak számunkra a Webhely használatáról, lehetővé teszik, hogy statisztikát készítsünk a Webhely látogatásairól, megjelenítsük az Önnek feltehetőleg érdekes marketingtartalmakat, valamint biztosítsuk a Webhely funkcionalitását és a felhasználói élmény magas színvonalát.

A webhely a következő sütiket használja:

Feltétlenül szükséges sütik

Süti Cél Megőrzés időtartama
__cfruid A Cloudflare ezt a sütit a megbízható webes forgalom azonosítására állítja be. munkamenet
enforce_policy A PayPal ezt a sütit a biztonságos tranzakciók érdekében állítja be. 1 év
LANG A PayPal ezt a sütit a fizetési módok biztosítása és a biztonság érdekében állítja be. 9 óra
tsrce A PayPal ezt a sütit a PayPal fizetési szolgáltatás webhelyen történő engedélyezéséhez állítja be. 3 nap
x-pp-s A PayPal ezt a sütit a webhelyen történő fizetések lebonyolításához állítja be. munkamenet
l7_az A PayPal ezt a sütit a PayPalbe való bejelentkezéshez állítja be a webhelyen. 1 óra
ts A PayPal ezt a sütit a PayPalen keresztül történő biztonságos tranzakciók lehetővé tétele érdekében állítja be. 1 év 1 hónap 4 nap
ts_c A PayPal ezt a sütit a PayPalen keresztül történő biztonságos fizetésekhez állítja be. 1 év 1 hónap 4 nap
leiregister_order_id A kérelem űrlapjának azonosítójára azért van szükség, hogy a kifizetést a megfelelő űrlaphoz rendelhessük. A megrendelés helyes adatainak megjelenítésére is szolgál a fizetés után. 3 nap
JSESSIONID Ez a süti a munkamenet létrehozásakor jön létre / kerül küldésre azért, hogy a munkamenet a látogatás időtartama alatt fennmaradjon. munkamenet
BIGipServer* Ez a süti a terheléselosztást, valamint a felhasználói munkamenetek és a webhely egyenletes teljesítményének biztosítását szolgálja. munkamenet
TS01* Ez a süti a biztonságot és a munkamenetek kezelését szolgálja, ily módon garantálva a biztonságos tranzakciókat és az egységes felhasználói élményt. munkamenet
LS_CSRF_TOKEN A Zoho biztonsági okokból állítja be ezt a sütit, hogy elkerülje a látogató által kezdeményezett AJAX-hívások esetében előforduló Cross-Site Request Forgery (webhelyközi kérések hamisítása; CSRF) nevű jelenséget. munkamenet
PHPSESSID Ez egy natív PHP-alkalmazás süti. Ez a süti tárolja és azonosítja a felhasználó egyedi munkamenet-azonosítóját a felhasználói munkamenetek webhelyen történő kezelése érdekében. Ez a süti egy adott munkamenetre vonatkozik, és az összes böngészőablak bezárásakor törlődik. munkamenet

Funkcionális sütik

Süti Cél Megőrzés időtartama
SRM_B A Microsoft Advertising ezt a sütit a látogatók egyedi azonosítójaként állítja be. 1 év 24 nap
leiregistero-_zldp Ez a süti azonosítja az egyedi látogatókat a Zoho SalesIQ számára. 1 év 1 hónap 4 nap
leiregistero-_zldt Ez a süti azonosítja egy látogató egyedi látogatásait a Zoho SalesIQ-ban. 1 nap
_uetsid A Microsoft Advertising ezt a sütit a webhelyen lezajló egyedi munkamenet azonosítójának azonosítására állítja be. 1 nap
_uetvid A Microsoft Advertising ezt a sütit egy egyedi látogató, egyedi, anonimizált látogatói azonosítójaként állítja be. 1 év 24 nap
_vwo_ds A VWO ezt a sütit a VWO Insights maradandó, látogatói szintű adataihoz állítja be. 3 hónap
_vwo_sn A VWO ezt a sütit a munkamenet szintű információk tárolására állítja be. 1 óra
_vis_opt_s A VWO ezt a sütit az egy látogató számára létrehozott munkamenetek nyomon követésére állítja be. Azt méri, hogy hányszor zárták be és nyitották meg újra a böngészőt.  3 hónap 8 nap
_vis_opt_test_cookie A VWO annak megállapítására hozza létre ezt a sütit, hogy a felhasználó böngészője engedélyezi-e a sütiket. munkamenet
uesign A Zoho ezt a sütit a látogatókkal való élő csevegéshez állítja be. 1 hónap
_zcsr_tmp A Zoho ezt a sütit a webhelyre való bejelentkezéshez állítja be. munkamenet
CF5aca6f3602033_1/2 Menti az űrlapok felhasználók által megadott adatait, lehetővé téve számukra, hogy később adataik elvesztése nélkül töltsék ki az űrlapot. 1 nap

Statisztikai célú sütik

Süti Cél Megőrzés időtartama
MR A Bing ezt a sütit annak jelzésére állítja be, hogy frissíti-e a MUID-ot. 7 nap
SM A Microsoft Clarity ezt a sütit a MUID Microsoft-tartományok közötti szinkronizálásához állítja be. munkamenet
MUID A Microsoft Clarity ezt a sütit a Microsoft webhelyeit látogató egyedi webböngészők azonosításához állítja be. Ezeket a sütiket reklámozásra, webhelyelemzésre és egyéb működési célokra használják. 1 év 24 nap
_gcl_au A Google Címkezelő ezt a sütit a „konverziólinkelő” funkcióhoz állítja be. Ez a hirdetéskattintások adatait egy első féltől származó sütiben tárolja, hogy a konverziókat a céloldalon kívülre lehessen rendelni. 3 hónap
_vwo_uuid_v2 A VWO ezt a sütit a webhelyen belüli egyedi forgalom kiszámításához állítja be. 1 év
_ga_* A Google Analytics ezt a sütit az oldalak megtekintésének tárolására és megszámolására állítja be. 2 év
_ga A Google Analytics ezt a sütit a látogatói, munkamenetre és kampányra vonatkozó adatok kiszámításához, valamint a webhely használatának nyomon követéséhez állítja be a webhely elemzési jelentéséhez. Ez a süti név nélkül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez. 2 év
_clck A Microsoft Clarity ezt a sütit azért állítja be, hogy megtartsa a böngésző Clarity felhasználói azonosítóját és a kizárólag az adott weboldalra vonatkozó beállításait. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon a weboldalon tett, későbbi látogatások során végrehajtott műveletek ugyanahhoz a felhasználói azonosítóhoz kapcsolódjanak. 1 év
_clsk A Microsoft Clarity ezt a sütit azért állítja be, hogy tárolja és egyetlen munkamenetbe vonja össze az oldal egy felhasználó általi megtekintéseit. 1 nap
utsdb A Zoho SalesIQ ezt a sütit a látogató weboldalon tanúsított viselkedésére vonatkozó adatok nyilvántartására állítja be. Maradandó
siqlsdb A Zoho ezt a sütit a munkamenet egyedi azonosítójának létrehozásához állítja be. Ez teszi lehetővé, hogy a webhely statisztikai célokra adatokat gyűjtsön a látogatók viselkedéséről. Maradandó
A VWO ezt a sütit a VWO Insights maradandó, látogatói szintű adataihoz állítja be. A Microsoft Clarity ezt a sütit azért állítja be, hogy azonosítsa azt, amikor először látja az adott felhasználót egy Clarityt használó bármely webhelyen. 1 év
user_referer_url Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 30 nap
utm_email Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 5 nap
utm_sms Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 5 nap
paper Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 5 nap
leivajutus_g Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 30 nap
leivajutus_m Meghatározza a webhely forgalmának forrását. 30 nap
_uetmsclkid Ez a Microsoft Click ID, amely javítja a konverzió nyomon követésének pontosságát. 90 nap

Marketing célú sütik

Süti Cél Megőrzés időtartama
MUID A Bing ezt a sütit a Microsoft webhelyeit látogató egyedi webböngészők felismerésére állítja be. Ezt a sütit reklámozásra, webhelyelemzésre és egyéb műveletekre használják. 1 év 24 nap
ANONCHK A Microsoft Clarity ezt a sütit azért állítja be, hogy jelezze, átkerül-e a MUID a reklámozáshoz használt ANID nevű sütibe. A Clarity nem használja az ANID-et, ezért ez mindig 0-ra van állítva. 10 perc
b3e783bb62 A Zoho ezt a sütit a SalesIQ szerverek belső terheléselosztásához állítja be. munkamenet
_fbp A Facebook ezt a sütit a hirdetések megjelenítéséhez állítja be, amikor a webhely meglátogatása után akár a Facebookon, akár egy Facebook-hirdetéssel támogatott digitális platformon tartózkodik. 3 hónap

A webhelyen használt sütik idővel változhatnak. A Webhely látogatásával Ön hozzájárul a funkciókhoz feltétlenül szükséges sütik használatához, és a feltétlenül szükséges sütik használatához nem kérünk külön hozzájárulást. Minden más típusú süti használatához a webhelyen keresztül kérjük az Ön hozzájárulását.
A sütik használatát bármikor letilthatja eszköze webböngészője beállításainak megváltoztatásával és a mentett sütik törlésével.

5. Adatforrások és hozzáféréshez való jog

Személyes adatokat kaphatunk a Webhely látogatóitól és szolgáltatásaink használóitól (például, ha a Webhely látogatója a Webhelyen keresztül kérelmet nyújt be a LEI-kód regisztrációjára, megújítására vagy átruházására). A potenciális ügyfelek (jogi személyek) kapcsolattartóinak személyes adatait is beszerezhetjük az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerből, valamint más nyilvános forrásokból.

Az Adatvédelmi szabályzatban leírt személyes adatokhoz az igazgatóságunk tagjai és az alkalmazottaink kizárólag azért férhetnek hozzá, hogy teljesíthessék konkrét szakmai kötelezettségeiket. A LEI-kód regisztrációjára vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos adatokat például az ügyfélszolgálat és az üzemeltetéssel foglalkozó szakemberek kezelik meghatározott munkaköri feladataik ellátása érdekében.

Bizonyos esetekben a számunkra speciális szolgáltatásokat (pl. IT-szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások, hírlevél-kézbesítési szolgáltatások) nyújtó szolgáltatók is hozzáférhetnek korlátozott mértékben a személyes adatokhoz.

Általában nem továbbítunk személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba. Ha azonban az ilyen adattovábbítás feltétlenül szükséges az Adatvédelmi szabályzat 2. fejezetében megfogalmazott célok eléréséhez, a személyes adatokat csak olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbítjuk, akiknek a lakóhelye szerinti országa biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét (amely megfelelőségről az Európai Bizottság határozatot tett közzé) és/vagy akik esetében a szükséges szintű védelem megfelelő biztosítékokkal, pl. szabványos adatvédelmi záradékok és/vagy kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazásával elérhető.

6. Az adatkezeléssel érintettek jogai

Személyes adatai LEI Regiszter által történő kezelésével kapcsolatban Önt az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) rögzítettek szerint a következő jogok illetik meg:

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait, illetve melyeket, milyen jogalapon és milyen módon dolgozzuk fel. Emellett joga van másolatot is kérni a kezelt személyes adatairól.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adataiban lévő hibák kijavítását (például ha a személyes adatai megváltoztak). Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a kezelt személyes adatai hiányosak, már nem aktuálisak vagy egyéb módon helytelenek.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog

Ön kérheti személyes adatai törlését, ha:

  • a kezelt személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljainak eléréséhez;
  • visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását (feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt).

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön a következő esetekben jogosult kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését:

  • vitatja személyes adatai érvényességét;
  • nyilvánvalóvá válik, hogy a személyes adatainak kezeléséhez nincs jogalap, de nem kéri személyes adatai törlését;
  • a személyes adatokra jogi követelés előkészítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez van szüksége.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van tiltakozni az általunk végzett automatizált döntéshozatal és a személyes adatok direkt marketinggel kapcsolatos célú kezelése ellen.

A személyes adatok másik adatkezelőnek történő átadásához való jog

Ha a személyes adatait hozzájárulás vagy a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolatból eredő kötelezettség alapján kezeljük, Ön jogosult azt kérni, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt formátumban és géppel olvasható formában bocsássuk a rendelkezésére. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, Ön annak kérésére is jogosult, hogy személyes adatait átadjuk az Ön által megjelölt másik adatkezelőnek.

A hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog

Ha a személyes adatai kezelésének jogalapja a hozzájárulás, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az érvényes hozzájáruláson alapuló korábbi adatkezelés jogszerűségét.

A fent leírt jogok gyakorlásához kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail-címen: [email protected]. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel érintettek jogai nem korlátlanok, és minden egyes kérelem esetében fel kell mérnünk, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok lehetővé teszik-e, hogy eleget tegyünk a kérelmének, és ha igen, milyen mértékben. Kérelmére a kézhezvételtől számított egy hónapon belül válaszolunk. Ha a kérelemre egy hónapon belül nem tudunk válaszolni, a válaszadási határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A határidő meghosszabbításáról és annak okáról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

7. Kérdések és panaszok

Ha bármilyen kérdése vagy panasza merül fel a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a következő e-mail-címen: [email protected]. A kérdés vagy panasz beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk Önnek.

Ha nem ért egyet a kapott válasszal, jogában áll panaszt tenni az Adatvédelmi Felügyeletnél (cím: Tatari 39, Tallinn 10134, Észtország; e-mail: [email protected]; telefon: +372 627 4135), valamint országa adatvédelmi hatóságánál.

Az Európai Unió más adatvédelmi hatóságairól információt itt talál.

8. Az Adatvédelmi szabályzat frissítése

Folyamatosan arra törekszünk, hogy mind az általunk végzett adatkezelés, mind a kapcsolódó dokumentáció egyszerű, világos és átlátható legyen, és megfeleljen a jogszabályokban és a legjobb adatvédelmi gyakorlatokban meghatározott valamennyi követelménynek. Ennek megfelelően rendszeresen frissítjük, pontosítjuk és javítjuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

Jelen Adatvédelmi szabályzat naprakész változatát mindig megtalálja a weboldalunkon.

Utolsó frissítés: 2024.02.02