ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ez az adatvédelmi irányelv ( továbbiakban: “az adatvédelmi irányelv”) leírja a LEI Register OÜ (a továbbiakban: “LEI Register”) személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint a gyűjtött személyes adatok típusait és az összegyűjtött személyes adatok feldolgozásának módját. Ez az adatvédelmi irányelv a az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben módosítható.

1. Adatkezelő
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Kapcsolattartó
[email protected]

3. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja
Az összegyűjtött személyes adatokat a LEI Register és a szükség ismerete elve alapján a szerződéses partnerek használják. Kizárólag jogi személyek vagy képviselőik (a továbbiakban: ‘társaság’ vagy ‘személy’) személyes adatait dolgozzuk fel.
A következő személyek adatait dolgozzuk fel: 1) a LEI Register meglévő ügyfelei; 2) akik lekérdezést (potenciális ügyfél) nyújtottak be a LEI Register weboldalán (www.lei-kod.hu) (a továbbiakban: ‘a weboldal’); 3) akik a LEI Register weboldalát (potenciális ügyfél) böngészik; vagy 4) amelynek LEI kódjának elérhetősége nyilvános adatbázisban elérhető (potenciális ügyfél).

A LEI Register az ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre és számukra szolgáltatások nyújtására használja fel az összegyűjtött személyes adatokat. A LEI Register a gazdasági tevékenységeinek és elemzéseinek támogatására, üzleti elemzések elvégzésére, termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint a tartalom és a reklámok személyre szabására felhasználhatja a személyes adatokat.
A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja a LEI Register jogos érdeke, hogy termékeit és szolgáltatásait kínálja, továbbfejlessze, valamint jobb, célzott hirdetéseket terjesszen.

A LEI Register nem hozza nyilvánosságra az összegyűjtött személyes adatokat jogosulatlan harmadik felek számára. A LEI Register azonban továbbíthatja a személyes adatokat azon harmadik felek számára, akik szerződéses szolgáltatást nyújtanak a LEI Registernak. Az ilyen harmadik felek a szerződés alapján kötelesek a velük ismertetett személyes adatokat kizárólag szerződéses szolgáltatás nyújtására felhasználni. A LEI Register a begyűjtött személyes adatokat a hatóságoknak vagy más harmadik feleknek is nyilvánosságra hozhatja, ha azt az alkalmazandó törvények előírják

4. Feldolgozott személyes
adatok
Rendszeres adatok, például:
• cégnév;
• LEI-kóddal rendelkező társaság LEI-kódjának száma;
• email cím;
• elhelyezkedés országa.

Szolgáltatásaink, weboldalunk használatával vagy más hasonló helyzettel összegyűjtött személyes adatok, például:
• szolgáltatás vagy webhelyhasználati adatok;
• információk a használt eszközről;
• LEI kód;
• IP-cím;
• böngésző információk.

5. Szokásos adatforrások és sütik
Az ügyfél termék vagy szolgáltatás vásárlásával a LEI Registertól, valamint amikor meglátogatják a weboldalt és benyújtják a kérdést továbbítják személyes adatait. A LEI Register a potenciális ügyfelekkel kapcsolatos szükséges információkat a nyilvános adatbázisokból gyűjti. Amikor közvetlenül marketing célokra, közvetítünk információt, az ügyfél jelzést kap amennyiben személyes adatait nyilvános adatbázisokból szerezték be.

A LEI Register sütik segítségével javítja az ügyfelek élményét.
Szolgáltatásaink igénybevételével az ügyfél hozzájárul a sütik tárolásához a készüléken. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy letiltja a sütik tárolását a készüléken, akkor valószínűleg nem férhet hozzá a LEI Register szolgáltatásaihoz, vagy nem használhatja azokat.

6. A személyes adatok szokásos címzettjei és a személyes adatok továbbítása az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térség országaiban

A LEI Register az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségben részt vevő országok joghatóságainak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

7. Adatbiztonság
Az összegyűjtött személyes adatokat gondosan és bizalmasan kezeljük. A személyes adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek feladata a személyes adatok feldolgozása.
Az összegyűjtött személyes adatokat tartalmazó rendszer (iAdmin vagy Google Drive) hozzáféréséhez a felhasználóknak személyes felhasználói azonosítójuk és jelszavuk segítségével kell bejelentkezniük.
Az összes összegyűjtött személyes adat védett a véletlen vagy jogellenes hozzáférés (Google Drive), megváltoztatás, megsemmisítés vagy más hasonló feldolgozás (lemaradás) ellen.

8. Az ügyfél jogai
Az ügyfelek jogai:
• személyes adataikhoz való hozzáférés, megújítás, eltávolítás és helyesbítés;
• hozzájárulásuk visszavonása, ha a személyes adatok feldolgozása az ügyfél hozzájárulása alapján történik;
• személyes adataik feldolgozásának korlátozása a LEI Registerban;
• elrendelheti személyes adataik feldolgozásának befejezését.

Az ügyfelek a fent felsorolt összes jogot elektronikus kapcsolatba lépés útján gyakorolhatják, vagy a tőlünk kapott e-mail láblécében a „leiratkozás” linkre kattintva leiratkozhatnak.
A LEI Register megkérheti az ügyfelet, hogy írásban küldje meg kérését.

Ha az ügyfél nem elégedett azzal, ahogyan a LEI Register személyes adatait kezeli, panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál, amely ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályok betartását.

Az írásbeli kéréseket és kérdéseket a következő címre kell benyújtani:
LEI Register OÜ
[email protected]

9. Adatmegőrzési politika
Az összegyűjtött személyes adatokat csak addig lehet tárolni, amíg ez szükséges és indokolt, vagy a vonatkozó jogszabályok megkövetelik.
A LEI Register ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek személyes adatait a vonatkozó üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt őrzi. Ha az üzleti kapcsolat véget ér, és a személyes adatokat már nem használják aktívan, az adatokat inaktívvá kell tenni. Az inaktív személyes adatokat a LEI Register adatmegőrzési politikájának megfelelően törölni kell.